shabd-logo

"Time has no emotion"

18 March 2023

21 Viewed 21

"Time has no emotion"

Time has no emotion

Has no partiality

Time has no laziness

Has no impurity

Time has no fluctuation

It's always smooth & parallel

Time has no accountability

It has no missing & fail

Time has no voice

It's always silence

Time presents everywhere

Has no absence

Time has no showing attitude

It's always calm & quite

Time has no faultiness

It's always true & right.-

   ---------*****-----------

Expert Publishing package

Other Other books

Freeଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଓଡିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ "ନିଲାସାଇଲା" ନିଲାସାଇଲା ପାହାଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡିଶାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବାରାଜୁଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଦେଶ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ |

ବାରାଜୁଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଗାଁର girl ିଅ ନୀଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ | ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଖେଳାତ୍ମକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନିଲା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ ଦୁ ic ଖଦ ପୃଥକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ |

ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବାରାଜୁଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ, ଅଲଗା ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସନ୍ଧାନରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି | ନୀଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି |

"ନୀଲାସାଇଲା" କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷତିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ | ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନୀଲାସାଇଲା ପାହାଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ |

ଗୀତିକାର ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ capt କୁ କାବ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ମାନବ ଭାବନାର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଯୋଗରେ ପରିଣତ କଲା - shabd.in
Suvalaxmi Mohanty

ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଓଡିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ "ନିଲାସାଇଲା" ନିଲାସାଇଲା ପାହାଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡିଶାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବାରାଜୁଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଦେଶ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ | ବାରାଜୁଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଗାଁର girl ିଅ ନୀଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ | ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଖେଳାତ୍ମକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନିଲା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ ଦୁ ic ଖଦ ପୃଥକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ | ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବାରାଜୁଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ, ଅଲଗା ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସନ୍ଧାନରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି | ନୀଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି | "ନୀଲାସାଇଲା" କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷତିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ | ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନୀଲାସାଇଲା ପାହାଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ | ଗୀତିକାର ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ capt କୁ କାବ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ମାନବ ଭାବନାର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଯୋଗରେ ପରିଣତ କଲା

Read Now
1

The silence of time"

10 March 2023

0
0
1

The silence of time"

10 March 2023
0
0
2

"Present, Past & Future"

10 March 2023

0
0
2

"Present, Past & Future"

10 March 2023
0
0
3

"Experience never tells lie"

10 March 2023

0
0
3

"Experience never tells lie"

10 March 2023
0
0
4

"GOD, the Almighty"

10 March 2023

0
0
4

"GOD, the Almighty"

10 March 2023
0
0
5

"Hell & Heaven"

10 March 2023

0
0
5

"Hell & Heaven"

10 March 2023
0
0
6

"The valley of birth & death"

10 March 2023

0
0
6

"The valley of birth & death"

10 March 2023
0
0
7

"Life & the rhythm of time"

10 March 2023

0
0
7

"Life & the rhythm of time"

10 March 2023
0
0
8

"Life & Feelings"

10 March 2023

0
0
8

"Life & Feelings"

10 March 2023
0
0
9

"The Mystery of Life"

10 March 2023

0
0
9

"The Mystery of Life"

10 March 2023
0
0
10

"The puzzles of life"

15 March 2023

0
0
10

"The puzzles of life"

15 March 2023
0
0
11

"The circle of life"

18 March 2023

0
0
11

"The circle of life"

18 March 2023
0
0
12

"Time has no emotion"

18 March 2023

0
0
12

"Time has no emotion"

18 March 2023
0
0
13

"Life & Its New Vision"

18 March 2023

0
0
13

"Life & Its New Vision"

18 March 2023
0
0
14

"Happiness & Success of Life"

27 April 2023

0
0
14

"Happiness & Success of Life"

27 April 2023
0
0
15

"Composition of Life"

27 April 2023

0
0
15

"Composition of Life"

27 April 2023
0
0
16

"Life & This World"

27 April 2023

0
0
16

"Life & This World"

27 April 2023
0
0
17

"Ego"

27 April 2023

0
0
17

"Ego"

27 April 2023
0
0
---